0
0

استاد این اینکه بجای واژه تمرین ذهنی از واژه تمرین خوابی برای درس پنجم رویای آگاهانه استفاده کردید دلیل خاصی دارد!؟آیا بعد از این مرحله وقتی بخوابیم از خواب بودن خودمان آگاه هستیم!؟

  • You must to post comments
0
1

دلیلش ایته که بیشتر این تمرین موجب میشه تو مرحله پایانیش به خواب برین. هنوز به مرحله آگاهی از خواب نرسیدین

  • hrsstorm7824
    سلام. جلسه ششم دیگه تو خواب آگاه میشیم؟
  • You must to post comments
از نتایج1 نمایش
پاسخ شما

Please first to submit.