پاسخ داده شده
0
0

سلام استاد!
شب بخیر!
استاد از نظر شما قويترين نیرو در عالم (جهان هستی)
چیست؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ ها
1
0

قدرت درست فکر کردن

  • You must to post comments
1
0

از پاسخ هوشمندانه و عاقلانه شما
سپاسگزارم!

  • You must to post comments
از نتایج2 نمایش
پاسخ شما

Please first to submit.