به بخش خاطرات ماورایی کاربران خوش آمدید! در این بخش شما دوستان و عزیزان میتوانید خاطرات ماورایی ای که توسط کاربران برایمان ارسال شده اند را بخوانید. توجه داشته باشید که علی لند در رابطه با صحت و سقم این خاطرات هیچ نظری ندارد.