آموزش تله کینزی حرفه ای (تکان دادن اجسام با قدرت ذهن)

رایگان

ناموجود

توجه: خرید این محصول توسط شما به منزله پذیرش قوانین سایت میباشد.

نوع فایل:PDF

توجه:

در تله کینزی تنها شرایط محیطی موجب تکان خوردن اشیا میشوند نه قدرت ذهن. این یافته حاصل تحقیقات نوین ما میباشد. از این رو این آموزش به کل از سایت حذف گردید. هر کلیپ متافیزیکی از قبیل تکان دادن عجیب و غریب اشیا با قدرت ذهن توسط اساتید متافیزیک مشاهده کردید بدانید با حقه انجام شده و استاد مورد نظر یک شیاد کلاهبردار است که قصد فریب شما را دارد. از ما گفتن!

برخی محصولات دیگر: