اشتراک علی لند

سابلیمینال مسیج صوتی از بین بردن تنبلی

۶۰,۰۰۰ تومان

توجه: خرید این محصول توسط شما به منزله پذیرش قوانین سایت میباشد.

مدت زمان:13 دقیقه و 1 ثانیه

توجه: این فایل دانلودی میباشد!

فایل های صوتی سابلیمینال مسیج پیام های پنهانی هستند که در میان آهنگ ها پنهان هستند و از نظر روانشناسی ضمیر ناخودآگاه شما را تحریک کرده و موجب تغییر تفکرات شما در رابطه با موضوعی خاص میشوند.

این فایل صوتی سابلیمینال مسیج با تحریک و کنکاش ذهن شما, تحرکات شما را افزایش داده و موجب رفع تنبلی در شما میشود!

برخی محصولات دیگر: