جهت ثبت خاطره ماورایی در علی لند رعایت موارد زیر اجباری میباشد:
  1. در نوشته خود از ذکر “نام خانوادگی” افراد اکیدا خودداری کنید و تنها از اسم کوچکشان استفاده کنید.
  2. از هر گونه توهین و فحاشی بپرهیزید.
  3. ثبت خاطرا منوط به پیروی از قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.
  4. خاطره میبایست واقعی بوده و من درآوردی نباشد.
  5. خاطره میبایست به زبان شیرین فارسی و با فونت فارسی نوشته شود.
  6. سعی شود از نگارش مناسبی در ثبت خاطرات استفاده شود.
  7. خاطره فاقد غلط املایی باشد.
بدیهی است در صورت عدم رعایت قوانین ذکر شده در بالا خاطره شما ثبت نخواهد شد.

با تشکر.